Компактни бетонови възли

Компактни бетонови възли

– Бърз и лесен монтаж
– Икономичен морски и сухопътен транспорт
– Възможност за монтаж на ограничено пространство
– Бързо и лесно преместване
– Гъвкавост в конфигурацията
– Минимални разходи за фундамент (само равна бетонна повърхност е подходяща за монтаж)
–  Лесна поддръжка и ниски експлоатационни разходи
– Висока производителност с оптимизирана система за автоматизация

Галерия Компактни бетонови възли