Мобилни бетонови възли

Мобилни бетонови възли

предимства за своите потребители:

– Бърз и лесен монтаж
– Рентабилен транспорт (основното тяло може да се транспортира с едно ремарке)
– Бързо и лесно преместване на обекта
– Благодарение на специалния дизайн, той може да бъде инсталиран в ограничено пространство
– Ниски разходи за фундамент (монтажът е върху равна бетонна повърхност)
– Минимизира разходите за транспортиране на бетона и въздействието върху околната среда
– Лесна поддръжка и ниска експлоатационни разходи
– Висока производителност с оптимизирана система за автоматизация

Галерия Мобилни бетонови възли