Смесителни инсталации за производство на циментова стабилизация